polsport.live

Polityka Prywatności

POLSPORT.LIVE dba o bezpieczeństwo udostępnianych nam danych osobowych. Do zakupu transmisji on-line w modelu pay-per-viev niezbędny jest wyłącznie adres e-mail Użytkownika dokonującego zakupu transmisji. Nie gromadzimy żadnych innych danych osobowych Użytkowników dokonujących zakupu transmisji on-line z meczu.

POLSPORT.LIVE nie udostępnia ani nie przekazuje wbrew prawu podmiotom trzecim jakichkolwiek danych osobowych, niezależnie od powyższego, w związku z faktem iż korzystasz z usług płatnych, oferowanych przez oficjalne kanały klubowe lub telewizje internetowe , Twoje dane osobowe (e-mail, ID) mogą zostać użyte w celu dokonania rozliczeń oraz rozstrzygania sporów z nimi związanych.

POLSPORT.LIVE nie będzie wysyłać Użytkownikom zakupujących transmisję meczu żadnych e-maili mających charakter reklamowy czy marketingowy.

POLSPORT.LIVE stosuje środki techniczne i organizacyjne, których celem jest jak najlepsze zabezpieczenie gromadzonych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem lub niewłaściwym wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione. Stosowane środki techniczne są unowocześniane wraz z rozwojem technologii, potrzeb, jak również dostępnych sposobów zabezpieczeń.